Ss Mien Nam Trên nguyên tắc, tất cả các tác phẩm của Yu Youren, một nhà sư, đều không được phép rời khỏi quốc gia.

Cập Nhật:2022-06-15 10:56    Lượt Xem:183

Ss Mien Nam Trên nguyên tắc, tất cả các tác phẩm của Yu Youren, một nhà sư, đều không được phép rời khỏi quốc gia.

để tăng cường s ự bảo vệ những đặc tính văn hóa và nghệ thuật quý giá của Trung Quốc, chính quyền lưu trữ các di vật văn hóa đã phát hành các tiêu chuẩn xác định giá trị để hạn chế sự ra đi của các tác phẩm của các nghệ sĩ và họa sĩ mới nổi tiếng sau khi thành lập Cộng hòa Trung Quốc, để tránh mất đi những tác phẩm quý giá của các nghệ sĩ và họa sĩ danh tiếng hiện đại. Description Description Sổ tay ra hạn chế thích hợp Mục đích của việc hạn chế xuất nghệ thuật là tăng cường bảo vệ di s ản văn hóa của Trung Quốc và nâng cao sự thừa kế văn hóa, chủ yếu dựa trên các thành tựu nghệ thuật của các nghệ sĩ, họa sĩ và sự hạn chế của sự tồn tại trong gia đình. Ngay từ 2001, tiêu chuẩn xác định nghệ thuật cho các tác phẩm của nghệ sĩ calligrapher và họa sĩ nổi tiếng đã chết sau 99 đã được ban ra để ngăn cản các tác phẩm của nghệ sĩ calligrapher và họa sĩ nổi tiếng, những người nên được bảo vệ bởi tiểu bang, khỏi đất nước này. Lúc đó có mười người bị cấm rời khỏi đất nước 23, những người không được phép rời khỏi đất nước nguyên tắc làm việc của họ, và người Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm rời khỏi đất nướcSs Mien Nam, người mà Yu Youren xếp hạng đầu tiên trong lĩnh vực thư pháp. Description Dừng Tần Bạch, Xi Thành Long, Gai Xie, Tiao Fanyuk, được chọn từ bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc của Yu Youren, thảo dược vĩ đại của thời xưa như chúng ta đều biết, từ hàng ngàn năm nay, thư pháp Trung Quốc đã trải qua một phong cách đại diện với các đặc điểm của thời đại. Trong thời Thanh, thư pháp, thư pháp và học thang đã phát triển mạnh mẽ và suy giảm, phản ánh sự biến đổi của văn hóa xã hội. Dựa trên nền văn hóa của thời đại này, Yu Youren đương nhiên có xu hướng mạnh mẽ và rộng mở trong quan điểm thẩm mỹ, và rất dễ dàng di chuyển đến học thang theo kiểu sách. Cũng đồng thời, nhờ vào sự tích tụ văn hóa sâu sắc của thủ đô cổ Shaanri, chạm khắc đá của Hán, nước Ngụy và sáu vương triều có thể thấy ở khắp mọi nơi. Cho nên, Yu Youren đã có thể có một tầm nhìn rộng về quá khứ và hiện tại, và cuối cùng đã góp phần thay đổi phong cách đọc từ thư pháp sang trạng thái thang. Description Dừng Một cú móc với chữ ký bất cứ lúc nào, được chọn từ bộ sưu tập các tác phẩm của Yu Youren, an không gì cản trở Sau khi s ử dụng chữ của Yu Youren đã có những thành tựu tuyệt vời trong kịch bản thường lệ về vệ tinh, anh đã bắt đầu tập trung vào thư pháp hiệu quả vào cuối nhiều năm. Trong 1932, ông bắt đầu lập ra một ban công ty tìm kiếm văn bản viết tay ở Thượng Hải, nhằm mục đích làm tiêu chuẩn và chỉnh sửa kịch bản giai đoạn ngắn. Anh ta xếp loại nguyên bản những huyền thoại trong quá khứ, và xác định bốn tiêu chuẩn: dễ đọc, dễ viết, chính xác và đẹp đẽ. Sau nhiều lần quét xong, anh ta thu thập bản chất của những người tiền nhiệm, nghiên cứu các cấu trúc luật của văn bản chữ ngắn gọn, và phân loại văn lệnh ngắn gọn có hình dạng thay đổi. In 1936, anh đã công bố một trăm chi tiết về văn bản chữ cái tiêu chuẩn, đã trở thành một thành tựu trong lịch sử thư pháp. Description As you grow olding, Yu Youren's curable Kịch bản in the later period of his tenuim has received into an tĩnh and fresh environment. It does not looking State but beauty. It is discoloured but full of artic designation. it can be freely used. It is open-mind and wide-reaching. It can be no can be saying that it has reach its chóp bu. Description Dừng. To lớn nhất là bộ s ưu tập bút tích của Yu Youren để trình bày các tác phẩm của ông Yu Youren về thời kỳ và phong cách khác nhau, zhongminshan, một cố vấn của hiệp hội Calligrapher Trung Quốc và một giáo s ư Tây'an Jiato University, hợp tác với nhà xuất bản nghệ thuật và thủ công nghệ Bắc Kinh và đã dành nhiều năm soạn thảo và hoàn thành bộ sưu tập ảnh cấu tạo mà không thể đạt được, trong bộ sưu tập ảnh 72 của ông Yu Youren, tập ảnh pháp với tổng hợp của 144 trang, tập trung các công trình nghệ thuật của Yu Youren trong suốt cuộc đời. Description Thư pháp là nghệ thuật dựa trên con người, và thư pháp Trung Quốc đã trở thành một nghệ thuật đặc biệt trong lịch sử loài người bằng cách viết các nhân vật Trung Quốc. Ông Yu Youren đã nghiên cứu rất chặt chẽ thư pháp và tạo ra rất nhiều tác phẩm tuyệt vời, để lại cho chúng tôi vô số các công trình điêu luyện tuyệt vời, những tác phẩm này không chỉ có giá trị nghệ thuật đặc biệt, mà còn tái tạo lại nghệ thuật điêu luyện và nghiên cứu. Description Không, không. Description