Xổ Số Trà Vinh 18 Tháng 6 Làm sao thêm tủy để chạy khi cài đặt MySQL tự do

Cập Nhật:2022-06-25 11:14    Lượt Xem:164

Xổ Số Trà Vinh 18 Tháng 6 Làm sao thêm tủy để chạy khi cài đặt MySQL tự do

Bước 1% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Đầu tiên, mycql-5.6.15-winxcặp. Bỏ khoá tập tin zip vào thư mục. Ví dụ, step 2% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Tìm cửa sổ siêu quản trị CMYK. Nhấn phải để chọn chạy như quản trị siêu cấp Sau đó hãy đến danh sách d: myvl-5.6 Chạy mycqd. cài đặt% 2nbsp; Hả. dịch vụ đã được cài thành công Được. Sau đó tùy chọn bắt đầu dịch vụ myv5.6.15 được thêm vào dịch vụ. C: Windows system32% 2gt; Hàm lượng chính xác Bước 3% phù dâu; 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Thay đổi tùy chọn khởi chạy dịch vụ myv5.6 Chỉ ra rằng tùy chọn khởi động dịch vụ myzl5.6.15 đã bị xoá. C: Windows system32% 2gt; Hàm lượng chính xác 2Yeah; Ảnh

% 2nbsp;% 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo gài;% 2đéo gài;% 2Yeah; Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc,Kqxs Xổ Số Miền Bắc mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.