Xsmb Ngày 19/5/2021 Thông báo cấp độ A: gọi cảnh sát ngay khi gặp người này!

Cập Nhật:2022-07-01 11:27    Lượt Xem:135

Xsmb Ngày 19/5/2021 Thông báo cấp độ A: gọi cảnh sát ngay khi gặp người này!

Theo báo cáo chính thức Weibo của Cục Điều tra Hình Sự của Bộ An ninh Quốc gia ngày 29th, Bộ An ninh cộng đồng đã phát hành thông báo cấp độ A cho nghi phạm Trần Yên. Làm ơn báo cáo đến hệ thống an ninh công cộng ngay lập tức! Dừng lại Xsmb Ngày 19/5/2021