Xsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021 Giữ lấy nhịp điệu dạy lớp học và cải thiện hiệu quả của việc dạy lớp học

Cập Nhật:2022-07-03 12:25    Lượt Xem:159

Xsmb Ngày 30 Tháng 12 Năm 2021 Giữ lấy nhịp điệu dạy lớp học và cải thiện hiệu quả của việc dạy lớp học

Cầm lấy nhịp điệu dạy học trong lớp 2Yeah; Hãy cải thiện hiệu ứng giảng dạy học tại lớp: Hedei raoyang County Yincun town of middle schools Tống Puyu% 2nbsp; 03910

4} Hedei Pingshan Huishe trung học% 2nbsp; 2đéo hiểu 2Yeah; Liên Minh cấp% 2nbsp; 2Yeah; 050401

4} River% 2nbsp; Bắc núi% phù dâu; Rao% phù dâu; Dương% phù dâu; Trung vừa Học% 2nbsp;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; Vương Shuangpeng% 2enbsp; 2Yeah; Bài hát đầu tiên: bài \,