Xsmb 20.1.22 Bánh pudding nhỏ và bánh pudding lớn không ăn được miếng dán, và người ăn nói như thế.

Cập Nhật:2022-07-28 14:41    Lượt Xem:103

Thức ăn ngày càng nóng bỏng. Chủ đề về kem vẫn tiếp tục là tìm kiếm nóng (1) 0* 3* 1* 1 Từng Từng Từng Từng Từng Từng d. và ghi ra rằng tổng giám sát thị trường tại mọi cấp độ được tổ chức và kiểm tra mẫu băng đều đưa ra thông điệp rằng 15. lượt mẫu kem đã được phơi bày do mẫu thử máu nguyên chất lượng không cần được liệt. (1) 0. Theo thống kê sơ bộ, đầu tiên, trong nửa 2022, các bộ phận giám sát thị trường giám sát thị trường tại mọi cấp độ được tổ chức và được kiểm tra mẫu của 337 của hàng loạt sản phẩm kem, bao gồm protein, hợp Natri,... SalmonellaXsmb 20.1.22, Listeria đơn bàoXsmb 20.1.22, v.v. Trong số đó, được phát hiện hàng chục mẫu chưa đủ tiêu chuẩn, và các vật không đủ tiêu chuẩn là lượng vi khuẩn tổng thể, nhóm khuẩn hộp đêm, Listeria monoytogenes và protein. The main lý do of the không cần kiểm tra xác suất là by thiếu kiểm soát các điều kiện y tế trong quá trình sản xuất và xử lý, or the vi khuẩn pollution caused by the không-chuẩn operation of sản phẩm in transportation, Storage và sale. Bộ phận giám sát thị trường địa phương đã xử lý các công ty và sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đã gặp rắc rối theo luật. The Information of unquideated products in giám sát and mẫu thử 7895; {1=$1}

Thông tin về các sản phẩm không đủ khai hồn cho thấy rằng giá trị phát hiện protein của kem tráng miệng sản xuất vào April 9,Dự đoán Kqxs Long An 2022 cùng với tên nhà sản xuất của Dongguan Xinkai Frozen food Co., Lt is 0.46g/100g, but it should be more than hoặc bằng 0.8g/100g theo tiêu chuẩn; The name of the hãng sản xuất is Yidu lejiu Frozen Food co., Lt. and the big Puddig Ice kem sản xuất on January 16, 2022. Its protêin identification value is 0.36/100g, but it should be more than or similar to 0.8g/100g, following the tiêu chuẩn. Oh! Trả lời mới nhất cho món bánh pudding nóng và bánh pudding lớn sắp tới! On July 16, the phóng viên có tên Don gguan Xinekai Frozen Food Co., Lt, the producer thuộc Pudding kem flavoed. The other parts đáp trả rằng bài kiểm tra chỉ là không đủ tiêu chuẩn, và said that the product Nhãn had been changed. The Pudding kem quấn là sản phẩm của Yili nổi tiếng trên thị trường? Công ty này đáp ứng rằng nó không phải kem của Yili, mà là s ản phẩm của nó. The phóng viên có trách nhiệm đáp ứng rằng s ản phẩm không đủ tiêu chuẩn là do lỗi của công ty trong việc làm kem theo tiêu chuẩn của kem Popsicles. The producer thuộc problems were different people. The computer problems was due to the company in kem. The protein content s of popsicles were different, và said that the relevant products had been recharacted due to the relevant requests. The other party said that the puddig Ice Cream involved không phải là một sản phẩm Mengniu, but a brand of its company. Nó cho rằng nó không phải là một vấn đề to lớn nếu ăn kem không phải là loại loại người nhạc. Nó cho rằng nó không phải là một vấn đề to lớn khi ăn kem không phải là loại đựng chọng loại hội